Drie Eiken

Inschrijfformulier

Gebouw B & C

Gegevens aanvragers(s)

Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht en moet een e-mailadres zijn
Correct
Dit veld is verplicht en moet uit 10 cijfers bestaan
Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht

 


Gegevens partner (indien van toepassing)

Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht en moet een e-mailadres zijn
Correct
Dit veld is verplicht en moet uit 10 cijfers bestaan
Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht
Correct
Dit veld is verplicht

 

Huidige woonsituatie

 


Voorkeur

Hieronder kunt u uw voorkeur voor bepaalde bouwnummers kenbaar maken.

 


Bijzonderheden

 


Akkoordverklaring

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het inschrijvings- en verkoopproces van dit project. Alleen de makelaars en verkoper hebben inzage in deze gegevens. Door versturen van dit formulier verklaart u, als kandidaat, dat u bekend bent en akkoord gaat met de inschrijfprocedure zoals deze is vastgesteld


Vrijblijvend

Dit formulier is geheel vrijblijvend. Zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. Bovenstaande vragen zijn naar waarheid ingevuld. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Uitsluitend volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

×